Zvanīt: +371 22022229
Aizvērt

Sīkdatņu cookie lietošana

Mūsu lapa izmanto sīkfailus (cookies), lai saglabātu informāciju par Jūsu veiktajām darbībām lapā un nodrošinātu Jums ērtu lapas attēlojumu. Vai piekrītat sīkfailu saglabāšanai?
Ziedu piegāde, info tālrunis: +371 22022229 birojs@rigasziedi.lv
20. jūlijs, Vārda dienu svin:
Ritma, Ramona

Privātuma politika

Personas datu apstrādes noteikumi

SIA "Stratēģija 2020" Spēkā no 25.05.2018, atjaunots 01.01.2024

Ievads.

Šie personas datu apstrādes noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā SIA "Stratēģija 2020" (turpmāk - Uzņēmums) apstrādā personas datus. Noteikumi ir saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR) un attiecas uz visiem Uzņēmuma pakalpojumiem.

Datu aizsardzības speciālists.

Datu aizsardzības speciālists ir valdes locekle Ilze Dūmkalna. Viņa ir atbildīga par datu aizsardzības jautājumu pārvaldību un ir sasniedzama saziņai e-pasts birojs@rigasziedi.lv.

Personas datu definīcijas un kategorijas.

Klients: Jebkura fiziska persona, kas izmanto vai ir izmantojusi Uzņēmuma pakalpojumus, vai ir izteikusi vēlmi tos izmantot. Personas dati: Jebkāda informācija, kas tieši vai netieši saistīta ar identificējamu fizisku personu.

Personas datu apstrādes mērķi.

  • Nodrošināt klientu pasūtījumu izpildi.
  • Veikt grāmatvedību saskaņā ar likumiem.
  • Realizēt Uzņēmuma likumīgās intereses.
  • Nodot datus trešajām pusēm parādu piedziņai, ja nepieciešams.
  • Sūtīt informatīvus materiālus, ja Klients ir devies piekrišanu.

Google Analytics izmantošana.

Uzņēmums izmanto Google Analytics, lai analizētu mājaslapas lietojumu. Informācija par Google Analytics privātuma politiku ir pieejama šeit.

Piekļuve un personas datu glabāšana.

Personas dati tiek glabāti drošā vidē, aizsargāti ar paroli. Pieeja datiem ir ierobežota un atļauta tikai attiecīgiem Uzņēmuma darbiniekiem.

Personas datu atklāšana.

Dati var tikt izsniegti tiesībaizsardzības iestādēm saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

Personas datu glabāšanas ilgums.

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams Uzņēmuma darbības nodrošināšanai un saskaņā ar "Grāmatvedības likuma" noteiktajiem termiņiem.

Datu subjekta tiesības.

  • Tiesības pieprasīt datu labojumu, dzēšanu vai papildināšanu.
  • Tiesības iebilst pret datu apstrādi.

Sīkdatņu politika un interneta privātums.

Uzņēmuma mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, un attiecīgā politika ir skaidri aprakstīta mājaslapā.

Datu apstrādes pārkāpumu paziņošana.

Ja notiek datu apstrādes noteikumu pārkāpums, Uzņēmums rīkojas saskaņā ar GDPR prasībām un nekavējoties informē attiecīgās iestādes un datu subjektus.

Atpakaļ

© Copyright RigasZiedi.lv - Ziedu piegāde